อินเดียเผยร่างแผนประกันสุขภาพ “ใหญ่ที่สุดในโลก”

รัฐบาลอินเดียประกาศแผนยุทธศาสตร์จัดตั้งระบบประกันสุขภาพ “ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” เพื่อประชาชนฐานะยากจนมากกว่า 500 ล้านคนในประเทศ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ว่านายอรุณ เจฏลี รมว.กระทรวงการคลังอินเดีย แถลงร่างแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561/2562 ต่อที่ประชุมโลกสภา หรือสภาผู้แทนราษฎรของอินเดียมีสาระสำคัญคือการอัดฉีดงบประมาณ 220,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

( ราว 6.88 ล้านล้านบาท ) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบท ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างถนนหลวง สุขาสาธารณะ และการวางระบบกระแสไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกล ขณะเดียวกัน เจฏลีเผยร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนฐานะยากจนในอินเดีย ให้สามารถเข้าถึงโครงการดังกล่าวที่จะมีวงเงินสูงสุด 7,855 ดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 245,861.5 บาท ) ซึ่งจำนวนประชาชนที่จะเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าโครงการใหม่นี้จะมีมากกว่า 500 ล้านคน จากพลเมืองทั้งประเทศที่มีอยู่ราว 1,250 ล้านบาท  ที่เจฏลีเรียกว่าจะเป็นระบบประกันสุขภาพแบบครบวงจร “ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ซึ่งจัดทำขึ้นโดยรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ รมว.กระทรวงการคลังของอินเดียยังกำหนดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( จีดีพี ) ประจำปี 2560/2561 ไว้ที่ 6.7% และ 7.2% สำหรับปี 2561/2562 และเจฏลีเชื่อมั่นว่าจีดีพีของอินเดียซึ่งมีมูลค่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 78.2 ล้านล้านบาท ) มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากจีนและญี่ปุ่น จะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปจนถึงระดับ 8% ได้อย่างแน่นอน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews